Preus nens 0-5
Amb LLicencia FEEC Socis d´entitat Resta Usuaris
Pernocta + esmorzar 13,5 € Pernocta + esmorzar 16,5 € Pernocta + esmorzar 18,5 €
Mitja Pensió 32,5 € Mitja Pensió 37,5 € Mitja Pensió 39,5 €
Mitja pensió + pícnic 43,5 € Mitja pensió + pícnic 48,5 € Mitja pensió + pícnic 50,5 €
Preus joves 6-14 (menors acompanyats dels pares)
Amb LLicencia FEEC Socis d´entitat Resta Usuaris
Pernocta + esmorzar 17,5 € Pernocta + esmorzar 21,5 € Pernocta + esmorzar 25,5 €
Mitja Pensió 36,5 € Mitja Pensió 42,5 € Mitja Pensió 46,5 €
Mitja pensió + pícnic 47,5 € Mitja pensió + pícnic 53,5 € Mitja pensió + pícnic 57,5 €
Preus adults >14
Amb LLicencia FEEC Socis d´entitat Resta Usuaris
Pernocta + esmorzar 19 € Pernocta + esmorzar 24,5 € Pernocta + esmorzar 30 €
Mitja Pensió 38 € Mitja Pensió 45,5 € Mitja Pensió 51 €
Mitja pensió + pícnic 49 € Mitja pensió + pícnic 56,5 € Mitja pensió + pícnic 62 €

 

 Durant el periode invernal ( del 1 de novembre al 30 d´abril) els preus s´incrementaran un 10%