Preus nens 0-5
Amb LLicencia FEEC Socis d´entitat Resta Usuaris
Pernocta + esmorzar 12 € Pernocta + esmorzar 15 € Pernocta + esmorzar 16 €
Mitja Pensió 28 € Mitja Pensió 33 € Mitja Pensió 34 €
Mitja pensió + pícnic 39 € Mitja pensió + pícnic 44 € Mitja pensió + pícnic 45 €
Preus joves 6-14 (menors acompanyats dels pares)
Amb LLicencia FEEC Socis d´entitat Resta Usuaris
Pernocta + esmorzar 15 € Pernocta + esmorzar 19 € Pernocta + esmorzar 22 €
Mitja Pensió 31 € Mitja Pensió 37 € Mitja Pensió 40 €
Mitja pensió + pícnic 42 € Mitja pensió + pícnic 48 € Mitja pensió + pícnic 51 €
Preus adults >14
Amb LLicencia FEEC Socis d´entitat Resta Usuaris
Pernocta + esmorzar 17 € Pernocta + esmorzar 22,5 € Pernocta + esmorzar 27 €
Mitja Pensió 35 € Mitja Pensió 42,5 € Mitja Pensió 47 €
Mitja pensió + pícnic 46 € Mitja pensió + pícnic 53,5 € Mitja pensió + pícnic 58 €